საქართველოში უძრავი ქონების ინვესტიციისთვის ყველაზე გავრცელებულ ადგილად თბილისი მიიჩნევა.

ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე, კერძოდ, კი ახალაშენებულ ბინებზე. ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების პრინციპებიდან გამომდინარე უძრავი ქონების ღირებულება წლიდან წლამდე ზრდის ტენდეციას ინარჩუნებს. სწორედ ამიტომ, მსხვილი თუ მცირე ბიუჯეტიანი ინვესტორების ყურადღება ამ დრომდე მიმართულია ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ და მომგებიან სფეროზე, რასაც უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა წარმოადგენს.

2023 წლის შეჯამება ( გალტ & თაგარტი - საინვესტიციო კვლევების მონაცემები )

უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის თანახმად,  2023 წელს თბილისში 39,949 ბინა გაიყიდა, რაც 7.0%- იანი წლიური კლებაა  2022 წლის რეკორდულად მაღალ მონაცემებთან შედარებით (2022 წლის უძრავი ქონების სტატისტიკა განპირობებული იყო დიდი ოდენობის მიგრანტების შემოდინების საფუძველზე).

სწორედ ამიტომ რეალური სტატისტიკის ანალიზისთვის მონაცემები უნდა შევადაროთ 2021 წლის მაჩვენებელს ,აღსანიშნავია, რომ ბინების გაყიდვები  2023 წელს 7.7%-ით მაღალია.

ამასთან, 2023 წელს კლება მთლიანად განპირობებული იყო მეორადი ბაზრის 13.5%-იანი წლიური შემცირებით, რადგან პირველად ბაზარზე გაყიდვების პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდა და წლიური 1.6%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.

„მეორად ბაზარზე მოთხოვნის შემცირება ძირითადად მიგრანტების ეფექტის შესუსტებასა და ქირის დასტაბილურებას ასახავს, რომლებმაც უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშეს 2022 წელს მეორად ბაზარზე გაზრდილ ტრანზაქციებში. ამავდროულად, 2023 წელს თბილისში გაიზარდა მშენებარე პროექტების რიცხვი, რამაც მდგრადი მოთხოვნის პირობებში პირველად ბაზარზე ტრანზაქციების ზრდის ტენდენცია განაპირობა“.

ფასები

2023 წელს ფასების ზრდის დინამიკა შენარჩუნდა. ამასთან, პირველად ბაზარზე ბინის ფასის წლიური ზრდის ტემპი ორჯერ აღემატებოდა მეორად ბაზარზე ფასის ზრდას (+21.3% და +10.0% წ/წ, შესაბამისად). აღსანიშნავია, რომ ფასები კიდევ უფრო მკვეთრად არის გაზრდილი 2022 წლის დასაწყისიდან დღემდე. კერძოდ, პირველადი ბაზრის ფასები 45.2%-ით გაიზარდა, რაც ასევე აღემატება მეორად ბაზარზე დაფიქსირებულ ზრდას (+30.7% ახალი და +17.5% ძველი ბინებისთვის).

„ბინების ფასების მკვეთრი ზრდა გამოწვეული იყო მშენებლობის გაზრდილი ხარჯებით და მიგრანტების მხრიდან მოთხოვნით, თუმცა ეს ორივე მაჩვენებელი ამ ეტაპზე დასტაბილურებულია. თუმცა ფასის ზრდის ტენდენცია არ შეცვლილა.  შედეგად, თბილისში გასაყიდი ბინის მინიმალური ფასი ამჟამად $900/მ2 -მდეა, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი 2021 წლის ბოლოსთვის $600/მ2 იყო“. 

ბაზრის ზომა

2023 წელს თბილისში 2.9 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების ბინა გაიყიდა, რაც შემცირებული ტრანზაქციების მიუხედავად 9.9%-იანი წლიური ზრდაა. ეს ზრდა პირველად ბაზარზე ფასების მატებამ განაპირობა.

2023 წელს ყველაზე ძვირი უძრავი ქონება მთაწმინდის უბანში დაფიქსირდა, ხოლო ყველაზე მეტი ბინა საბურთალოს რაიონში გაიყიდა.

საცხოვრებელი უძრავი ქონების 1მ2 ღირებულება ბინების სეგმენტში, ქ თბილისის უბნების მიხედვით

 თბილისი  2021  2022  2023
II  III  IV  II  III  IV  II  III  IV
 გლდანი 2490 2473 2778 2500 2619 2558 2500 2698 2788 2891 3129 3238
 დიდუბე 2929 2870 2812 2850 2980 2814 2701 2881 3004 3131 3287 3375
 ვაკე 3774 3660 3612 3540 3690 3845 4129 4204 4201 4404 4756 4900
 ისანი 2529 2546 2472 2540 2665 2580 2478 2668 2856 2917 3119 3273
 კრწანისი 3000 3043 2964 2990 3143 2937 2671 3118 3175 3417 3427 3577
 მთაწმინდა 4236 4178 4089 3930 4458 4339 4931 4941 4919 5167 5314 5528
 ნაძალადევი 2571 2605 2500 2720 2809 2740 2674 2824 2928 3006 3201 3361
 საბურთალო 3236 3194 2986 3160 3072 2927 3128 3333 3344 3397 3652 3767
 სამგორი 2359 2376 2332 2370 2482 2451 2407 2630 2647 2718 2892 3065
 ჩუღურეთი 3211 3121 2970 3045 3030 2856 2874 3212 3257 3284 3518 3480

მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ახალაშენებული (დასრულებული) ბინების სეგმენტში 1მ2-ის მედიანური ღირებულება, თბილისის უბნების მიხედვით. აღნიშნული ფასი წარმოადგენს გასაყიდ, ე.წ. შეთავაზების ფასს (offer price). 

აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით საინვესტიციო უძრავი ქონების შეძენის საუკეთესო პერიოდად წლის პირველი კვარტალი მიიჩნევა, რადგან ამ დროს ფასები მომდევნო კვარტლებთან შედარებით დაბალია.

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი

წინა კვარტალი = 100

  2020 2021 2022 2023
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
 სულ 102.7 98.6 109.9 102.0 99.6 97.5 102.1 104.2 100.7 103.2 105.5 100.9 103.0 105.5 102.9
 ბინები 102.8 98.4 108.6 101.8 98.7 98.2 102.3 105.4 102.2 100.6 103.8 102.4 103.4 105.2 102.5
 კერძო   სახლები 102.4 99.1 113.6 102.6 102.2 95.4 101.6 102.0 97.6 108.8 108.9 96.5 101.6 106.2 104.3

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი

წინა წლის შესაბამისი კვარტალი = 100

  2021 2022 2023
I II III IV I II III IV I II III IV
 სულ 113.6 110.1 108.9 101.2 103.4 104.5 110.7 114.3 110.7 113.1 115.6 112.8
 ბინები 112.0 107.5 107.3 101.0 104.5 108.2 110.9 112.5 109.3 110.6 115.7 114.2
 კერძო სახლები 118.3 117.9 113.5 101.6 101.0 96.5 110.0 118.0 111.6 116.2 113.4 108.6

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური