უსაფრთხო გარემო

მაქსიმალურადაა დაცული სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტები

კომპანია ზედმიწევნით ასრულებს კანონით განსაზღვრულ უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნას, რაც გულისხმობს, კიბის უჯრედებსა და ლიფტებში ცეცხლგამძლე კარებისა და  გამწოვი სისტემის მონტაჟს, მიწისქვეშა პარკინგზე ნამწვისა და კვამლის დეტექტორების მონტაჟს წყლის გამფრქვევის სიტემით; ასევე აბსოლუტურ თანხვედრაშია  თანამედროვე სტანდარტებსთან ელექტროგაყვანილობის, ბუნებრივი აირის ქსელისა და მთლიანად მშენებლობაში გამოყენებული მასალების ხარისხი.