დამატებითი უპირატესობები

  • ხარისხიანი მშენებლობა.

    ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და ხარისხიანი საშენი მასალების გამოყენება;

  • ქართული ბიზნესის მხარდაჭერა.

    ალტერნატივის არსებობის შემთხვევაში ხდება საქართველოში წარმოებული მასალის მოხმარება;

  • უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი.

    41 დადგენილების მიხედვით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვა;

  • ნებისმიერ ეტაპზე მომხმარებელთან ჯანსაღი და პარტნიორული ურთიერთობა.