სერვისები

სოლუმ დეველოპმენტი მომხმარებელს სამშენებლო-სარემონტო და ელექტრო სამუშაოების სრულ ციკლს სთავაზობს:

• მიწის სამუშაოები

• ფუნდამენტის მომზადების სამუშაოები

• რკინა-ბეტონის სამუშაოები

• სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები

• ინდუსტრიული იატაკების მოწყობის სამუშაოები

• იატაკისა და ჭერის სამუშაოები/ჭერის, იატაკისა და მზიდი კედლების რეკონსტრუქცა-გამაგრება

• ინტერიერის დიზაინი

• შიდა მოპირკეთება

• ელექტრო გაყვანილობა

• გათბობა, ვენტილაცია-კონდიცირება

• ნებისმიერი მასალისა და სირთულის კარ-ფანჯრების დამზადება-მონტაჟი

• დაცვისა და ვიდეოთვალთვალის სისტემების მონტაჟი

• ელექტრო სამშენებლო სამუშაოების პროექტირება

• 220, 110, 35, 10, 6 კვ. მაღალი ძაბვის სადენების მონტაჟი

• 1 კვ-მდე დაბალი ძაბვის სადენების მონტაჟი

• საჰაერო ხაზების მონტაჟი

• დაზიანებული სადენების აღმოჩენა-აღდგენის სამუშაოები

• 6-10კვ. სატრანსფორმატორო ჯიხურების მშენებლობა და მონტაჟი

• 220,110,35 კვ ქვესადგურების მშენებლობა-მონტაჟი

• ტრანსფორმატორების სარემონტო სამუშაოები

• მეხამრიდების მოწყობის სამუშაოები

• დამიწების კონტურების მოწყობის სამუშაოები

რა უპირატესობა აქვს სოლუმ დეველოპმენტთან თანმშრომლობას?

შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანიის კვალიფიციური წარმომადგენელი თავად გააკონტროლებს:

• მასალების დროულად შეძენა-ტრანსპორტირებას

• მუშა ხელის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხს

• ყოველკვირეულად ჩააბარებს ანგარიშს გაწეული და დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ დამკვეთს

შედეგად:

• დამკვეთი დაცული იქნება უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოსაგან

• დამკვეთს არ მოუწევს მასალების შერჩევასა და ტრანსპორტირებაზე ზრუნვა

• დამკვეთს ადგილზე ეყოლება კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება სამუშაოების დროულ და ხარისხიან წარმოებაზე

სოლუმ დეველოპმენტის პარტნიორები არიან  როგორც ადგილობრივი სამშენებლო მასალების მწარმოებლები, ასევე მსხვილი იმპორტიორები, რაც საშუალებას აძლევს, დამკკვეთს მაღალი ხარისხს მასალები საბაზრო ფასთან შედარებით დაბალ ფასში შესთავაზოს!

კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა გამჭვირვალობა, და სწორედ ამიტომ, დამკვეთს  ნებისმიერი გაღებული ხარჯისთვის წარუდგენს დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას, ინვოისს, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას, რაც უტყუარი საბუთია მაკონტროლებელი ორგანოების, პარტნიორებისა თუ აქციონერების წინაშე გაწეული ხარჯების დასაბუთებისთვის.