მშენებლობის პროცესი

 • 24. 01. 2023

  კომერციულის გადახურვა

  მიმდინარეობს А ბლოკის კომერციული სართულის გადახურვის ფილის მოწყობა
 • 20. 12. 2022

  კოლონები

  A ბლოკში ჩაისხა კომერციული სართულის კოლონები და კედლები. B ბლოკში მიმდინარეობს კომერციული სართულის კოლონების დაწვნითი სამუშაოები.
 • 01. 11. 2022

  კომერციული სართული

  A ბლოკში მიმდინარეობს კომერციული სართულის ფილის დასხმა, ხოლო B ბლოკში 0 სართულის კოლონის დაწვნითი სამუშაოები. 
 • 10. 10. 2022

  A ბლოკი

  ჩაისხა A ბლოკის მიწისქვეშა სართულის კედლები. მომდევნო კვირაში მოხდება კედლების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა და მიწის უკუჩაყრა საძირკველში
 • 04. 10. 2022

  კედლები

  A ბლოკზე მზადდება ფუნდამენტის კედლები და კოლონები  B ბლოკზე ჩასხმულია რკინა ბეტონის ფილა, სარდაფის რკინა ბეტონის კედლები და დიაფრაგმები 
 • 22. 09. 2022

  მიწისქვეშა სართული

  ჩასხმულია A ბლოკის საძირკვლის ფილა. 440მ2-ზე.  ჩასხმულია B ბლოკის მიწისქვეშა სართულის კედლები.   თვის ბოლოსთვის იგეგმება A ბლოკის მიწისქვეშა სართულის კედლების ჩასხმას და მისი კედლების გარე პერიმეტრზე ჰიდროიზოლაციას.  
 • 01. 09. 2022

  კედლები და კოლონები

  A ბლოკში მზადდება ფუნდამენტის ფილა, ხოლო B ბლოკში მიმდინარეობს რკინაბეტონის კედლების და კოლონების ამოყვანა.
 • 16. 08. 2022

  ფილის ჩასხმა

  დაისხვა B ბლოკის საძირკვლი. 80სმ სისქით -3.00 ნიშნულზე. ვიწყებთ მიწისქვეშა სართულის კედლების და გადახურვის კონსტრუქციების მოწყობას. ასევე A ბლოკის საძირკვლის არმირებას. 
 • 03. 08. 2022

  საძირკველი

  ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საძირკვლის ფილის არმირება  
 • 16. 07. 2022

  მიწის სამუშაოები

  ავჭალაში მშენებლობა დაიწყო, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მიწის მოჭრა საძირკველისთვის.
 • 23. 06. 2022

  მომზადება

  მიმდინარეობს მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება და მზადება მიწის სამუშაოებისთვის